Vyrůstal jsem v rodině, kde oba mí rodiče byli hluboce věřícími lidmi.

Když mi bylo kolem 14-cti let, tak jsem začal více přemýšlet nad smyslem života a nad tím, jak se dostat do nebe.

Věřil jsem v Boha, věděl jsem, že existuje, chodil jsem do kostela, modlil jsem se… ale na křesťanech kolem sebe jsem pozoroval, že mají něco víc, co já nemám… chyběl mi osobní vztah s Bohem a jistota, že po smrti půjdu do nebe… a po tom jsem toužil.