Ze svého dětství, které jsem prožil v dětském domově, si na nic pěkného nevzpomínám. Nedostatek lásky způsobil, že jsem spoléhal jen sám na sebe a nikomu jsem nevěřil.

Když jsem v dospělosti poznal Boha osobně, tak se mé životní hodnoty změnily… dokázal jsem odpustit mé matce, dokázal jsem odpustit i svému otci, získal jsem nové přátelé.

Poznal jsem, že Bůh dává naději každému člověku, ať je jeho život jakkoli těžký nebo složitý. Věřím, že tu naději má Bůh i pro tebe!