Vyrůstal jsem v nevěřící rodině. Můj otec nás opustil, když mi bylo asi 6 let. Ve škole jsem byl vždycky „šedou myškou“, které si nikdo nevšímal a tak jsem hledal způsoby, jak se zviditelnit ve svém okolí a být pro lidi zajímavý. Snažil jsem se různými špatnými věcmi upozorňovat na sebe… Na jednom kempu jsem slyšel, že Bůh mě bere takového jaký jsem, před Ním si nemusím na nic hrát… uvěřil jsem tomu. Bůh mi vrátil ztracenou identitu a hodnotu.